REOBERTURA PARCIAL LLAR D’INFANTS ALPI 1 de juny

Benvolgudes famílies,

A partir del proper dilluns dia 1 de juny, reobrirem la Llar d’Infants per atendre determinats alumnes seguint les instruccions del Departament d’Educació.

HORARI D’OBERTURA DEL CENTRE: 9.15h a 13.15h Amb caràcter voluntari.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA que s’haurà d’enviar telemàticament via mail del centre:

Certificat d’empresa de pare i mare de verificació de treball presencial.

Només en els casos que tant el pare com la mare treballin fora de casa en l’horari esmentat i ho justifiquin a través de la declaració responsable que s’adjunta.

Document adjunt de DECLARACIÓ RESPONSABLE.

(s’hauran d’enviar justificants durant aquesta setmana al mail del centre).

Aquesta obertura NO SERÀ PER TOTS ELS INFANTS NI AMB L’ATENCIÓ HABITUAL, doncs el Departament d’Educació ha establert unes normes a seguir:

 • ELS PARES I MARES NO PODEN ACCEDIR AL CENTRE, així doncs les educadores serán les encarregades de rebre als infants a la zona habilitada.

Nadons menors de 12 mesos NO poden assistir a la Llar.

 • Infants de 1 a 3 anys l’atenció serà d’una educadora per cada 5 infants disposaran d’un espai d’uns 4m2 on hauran de mantenir la distància de seguretat de 2m.

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada amb 2 entrades que estaran marcades al terra de la Llar per tal de poder accedir els alumnes amb el màxim de seguretat possible.

A la nostra Llar es poden habilitar fins a 4 espais amb una capacitat màxima de 20 infants per complir totes les normatives establertes per Departament d’Educació.

El pati de la Llar també es delimitará amb tanques per tal d’evitar la transmissió del virus.

Els infants NO poden entrar amb sabates. S’hauran de deixar a la Llar OBLIGATÒRIAMENT unes altres sabates per tal de que les educadores els hi puguin posar a l’arribada.

A l‘arribada i sortida del centre es durà a terme la desinfecció de l’infant marcades pel Departament d’Educació.

Els infants menors de 6 anys NO han de dur mascareta

Es compliran TOTES les mesures d’higiene i seguretat del personal docent i no docent recomanades pel Departament d’Educació.

Consideracions generals:

 • L’agenda romandrà sempre a la Llar per tal de mantenir el màxim de seguretat higiènica i les famílies rebran diàriament el resum via mail.
 • NO HI HAURÀ SERVEI DE MENJADOR
 • Els pares i/o mares hauran de pendre la temperatura als infants abans d’anar a la Llar. En cas de tenir febre o febrícula l’infant no pot assitir a la LLar.
 • En cap cas es reprenen les classes com abans del confinament, per tant, no avançarem temari.
 • El curs continuarà telemàticament, enviant les programacions setmanalment com fins ara.
 • S’oferirà suport tutorial.
 • Es prioBenvolgudes famílies,

  A partir del proper dilluns dia 1 de juny, reobrirem la Llar d’Infants per atendre determinats alumnes seguint les instruccions del Departament d’Educació.

  HORARI D’OBERTURA DEL CENTRE: 9.15h a 13.15h Amb caràcter voluntari.

  DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA que s’haurà d’enviar telemàticament via mail del centre:

  Certificat d’empresa de pare i mare de verificació de treball presencial.

  Només en els casos que tant el pare com la mare treballin fora de casa en l’horari esmentat i ho justifiquin a través de la declaració responsable que s’adjunta.

  Document adjunt de DECLARACIÓ RESPONSABLE.

  (s’hauran d’enviar justificants durant aquesta setmana al mail del centre).

  Aquesta obertura NO SERÀ PER TOTS ELS INFANTS NI AMB L’ATENCIÓ HABITUAL, doncs el Departament d’Educació ha establert unes normes a seguir:

  • ELS PARES I MARES NO PODEN ACCEDIR AL CENTRE, així doncs les educadores serán les encarregades de rebre als infants a la zona habilitada.

  Nadons menors de 12 mesos NO poden assistir a la Llar.

  • Infants de 1 a 3 anys l’atenció serà d’una educadora per cada 5 infants disposaran d’un espai d’uns 4m2 on hauran de mantenir la distància de seguretat de 2m.

  Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada amb 2 entrades que estaran marcades al terra de la Llar per tal de poder accedir els alumnes amb el màxim de seguretat possible.

  A la nostra Llar es poden habilitar fins a 4 espais amb una capacitat màxima de 20 infants per complir totes les normatives establertes per Departament d’Educació.

  El pati de la Llar també es delimitará amb tanques per tal d’evitar la transmissió del virus.

  Els infants NO poden entrar amb sabates. S’hauran de deixar a la Llar OBLIGATÒRIAMENT unes altres sabates per tal de que les educadores els hi puguin posar a l’arribada.

  A l‘arribada i sortida del centre es durà a terme la desinfecció de l’infant marcades pel Departament d’Educació.

  Els infants menors de 6 anys NO han de dur mascareta

  Es compliran TOTES les mesures d’higiene i seguretat del personal docent i no docent recomanades pel Departament d’Educació.

  Consideracions generals:

  • L’agenda romandrà sempre a la Llar per tal de mantenir el màxim de seguretat higiènica i les famílies rebran diàriament el resum via mail.
  • NO HI HAURÀ SERVEI DE MENJADOR
  • Els pares i/o mares hauran de pendre la temperatura als infants abans d’anar a la Llar. En cas de tenir febre o febrícula l’infant no pot assitir a la LLar.
  • En cap cas es reprenen les classes com abans del confinament, per tant, no avançarem temari.
  • El curs continuarà telemàticament, enviant les programacions setmanalment com fins ara.
  • S’oferirà suport tutorial.
  • Es prioritzarà l’atenció de l’alumnat més vulnerable.
  • Cal tenir en compte que les circumstàncies actuals són excepcionals i es poden produir canvis en el pla d’obertura de l’escola en funció de les instruccions que anem rebent del Departament d’Educació.
  • En el cas que la tutora del vostre fill/a consideri que cal fer una reunió presencial, ja es comunicarà amb vosaltres per pactar-la.
  • Si un infant presenta símptomes compatibles amb el Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…), no podrà assistir a l’escola, en cap cas i s’haurà de posar en coneixement de la direcció del centre per tal de poder pendre les mesures adients. Tampoc ho podrà fer si ha patit o ha estat en contacte amb persones afectades durant els darrers 14 dies.

   

  QUOTES DE LA LLAR:

  Es retornará a totes les famílies la 1/2 mensulitat corresponent del 14 al 30 de març

  Totes aquelles famílies que hagin utilitzat el servei de permanències i/o menjador de lactants de l’1 al 13 de març, durant el mes de juny se li farà el càrrec corresponent mitjançant un rebut a la seva entitat bancària.

  La mensualitat del mes de juny será de 1/2 mensulitat corresponent a l’horari d’obertura

  Els infants que NO puguin o NO vulguin assistir a la LLar rebran la programamció telemàticament com fins ara sense cap cost.

  Rebreu una trucada durant el mati per tal de poder fer una estimació de l’alumnat que necessita el servei de la Llar per tal de poder organitzar els espais adecuadament.

  Per a qualsevol dubte i/o aclariment, restem a la vostra disposició.

  Atentament,

  La Direcció del centre.

  ritzarà l’atenció de l’alumnat més vulnerable.

 • Cal tenir en compte que les circumstàncies actuals són excepcionals i es poden produir canvis en el pla d’obertura de l’escola en funció de les instruccions que anem rebent del Departament d’Educació.
 • En el cas que la tutora del vostre fill/a consideri que cal fer una reunió presencial, ja es comunicarà amb vosaltres per pactar-la.
 • Si un infant presenta símptomes compatibles amb el Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…), no podrà assistir a l’escola, en cap cas i s’haurà de posar en coneixement de la direcció del centre per tal de poder pendre les mesures adients. Tampoc ho podrà fer si ha patit o ha estat en contacte amb persones afectades durant els darrers 14 dies.

 

QUOTES DE LA LLAR:

Es retornará a totes les famílies la 1/2 mensulitat corresponent del 14 al 30 de març

Totes aquelles famílies que hagin utilitzat el servei de permanències i/o menjador de lactants de l’1 al 13 de març, durant el mes de juny se li farà el càrrec corresponent mitjançant un rebut a la seva entitat bancària.

La mensualitat del mes de juny será de 1/2 mensulitat corresponent a l’horari d’obertura

Els infants que NO puguin o NO vulguin assistir a la LLar rebran la programamció telemàticament com fins ara sense cap cost.

Rebreu una trucada durant el mati per tal de poder fer una estimació de l’alumnat que necessita el servei de la Llar per tal de poder organitzar els espais adecuadament.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment, restem a la vostra disposició.

Atentament,

La Direcció del centre.

 

declaració responsable 1