Carpeta ciutadana

El servei de la Carpeta Ciutadana, pretén una major proximitat de l’Administració respecte al ciutadà, que som tots, intentant que sigui fàcil i comprensible la relació entre totes dues parts. Això requereix, per descomptat d’un esforç que ha de ser constant per part d’aquesta Administració, no obstant això també des d’aquí es vol fer partícip a la ciutadania perquè, mitjançant les seves opinions i suggeriments col·labori en la millora d’aquest servei que és el de tots.

A través de la carpeta ciutadana es poden consultar dades personals, anotacions al registre, expedients, rebuts, multes, objectes tributaris, autoliquidacions, documents generats així com accedir a la bústia de notificacions. 

Hi podreu accedir a través del següent enllaç