Edictes

Exercici: 2024 Bop: 113-0 Edicte: 5077 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 03/2024
Exercici: 2024 Bop: 105-0 Edicte: 4638 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 02/2024
Exercici: 2024 Bop: 101-0 Edicte: 4325 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 98-0 Edicte: 4381 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió amb caràcter interí del lloc de treball de secretaria de classe tercera, subescala de secretaria-intervenció de l'Ajuntament de Das
Exercici: 2024 Bop: 54-0 Edicte: 2173 AJUNTAMENT DE DAS - Rectificació per error material de les bases de la plaça funcionarial d'administratiu/va
Exercici: 2024 Bop: 54-0 Edicte: 2119 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2024
Exercici: 2024 Bop: 44-0 Edicte: 1731 AJUNTAMENT DE DAS - Convocatòria del procés per a la selecció d'un funcionari/a per a la plaça d'administratiu/a i la creació d'una borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure per tràmit d'urgència
Exercici: 2024 Bop: 42-0 Edicte: 1602 AJUNTAMENT DE DAS - Anul·lació del procés selectiu d'una plaça funcionarial mitjançant concurs oposició, d'un administratiu/va per tràmit d'urgència, publicat al BOP 38 de 22/02/2024
Exercici: 2024 Bop: 38-0 Edicte: 1533 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació de la convocatòria del procés per a la selecció d'un funcionari/a per a la plaça d'administratiu/a, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure
Exercici: 2024 Bop: 29-0 Edicte: 1044 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació del padró d'aigua 2024 de Das