Edictes

Convocatòria Ple extraordinari i urgent 13/05/2020

Convocatòria Ple ordinari 10-03-2020

Anunci sorteig Mesa Electoral ECG Novembre 2019

Anunci repetició sorteig mesa electoral eleccions locals

Anunci sorteig mesa electoral eleccions europees i locals

Anunci sorteig meses

Exercici: 2023 Bop: 31-0 Edicte: 1093 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació de padrons d'aigües de 2022 Ajuntament de Das
Exercici: 2023 Bop: 26-0 Edicte: 747 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació inicial de l'expedient de transferència de crèdit 1/2023
Exercici: 2023 Bop: 21-0 Edicte: 507 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació definitiva del projecte de reforma de 3 habitatges i espais comuns al c/ Mancomunitat núm. 10, d'Alp
Exercici: 2023 Bop: 12-0 Edicte: 178 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial del pressupost de la Mancomunitat per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11750 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Bases reguladores dels processos selectius corresponents a l'oferta pública d'estabilització 2022
Exercici: 2022 Bop: 238-0 Edicte: 11029 AJUNTAMENT DE DAS - Extracte de la resolució de 9 de desembre de 2022 de l'Ajuntament de Das, de convocatòria d'ajuda per a l'adquisició de llibres i material escolar per al curs 2022/23 (Convocatòria BDNS 662366)
Exercici: 2022 Bop: 238-0 Edicte: 11028 AJUNTAMENT DE DAS - Informació pública de les bases i la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar curs 2022-23
Exercici: 2022 Bop: 236-0 Edicte: 10760 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació inicial de l'Ordenança per a la promoció d'instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica
Exercici: 2022 Bop: 236-0 Edicte: 10759 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora dels usos de la muntanya de Das, CUP14/GI
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10129 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial del projecte d'obres de reforma interior de 3 habitatges i espais comuns