POUM

poum_935x340

Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya

Per accedir al Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya cal accedir al següent enllaç:

Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya

Cal utilitzar l’índex que apareix a l’esquerra de la pàgina per accedir a la normativa i els diferents documents que la integren.

POUM