Subvencions

Subvencions del Parc Natural del Cadí-Moixeró

Durant l’exercici 2022 l’Ajuntament de Das ha rebut del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha rebut dins de la convocatòria anticipada per a l’any 2022 de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 la qual està cofinançada al 43% per la Unió Europea amb fons FEADER, l’import de 17.738,06 € per a la rehabilitació i manteniment del Refugi de muntanya de la Pleta de Das.

Subvencions del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per a la gestió forestal sostenible

Durant l’exercici 2022 l’Ajuntament de Das ha rebut del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per la gestió forestal sostenible de les finques de titularitat pública dins de la convocatòria Resolució ACC/1765/2021, de 2 de juny, la qual està cofinançada al 43% per la Unió Europea amb fons FEADER, l’import de 9.796,54€.

Aquest ajut  ha estat repartit de la següent manera:

  • Annex 3: Xarxa viària forestal per a la gestió de boscos…………………………………….4.486,84 €
  • Annex 4: Actuacions silvícoles de millora i generació dels cicles ecosistèmics……..3.395,70 €
  • Annex 5: Prevenció d’incendis i restauració del potencial forestal……………………….1.914,00 €

Subvencions de la Diputació de Girona

2023

Aquest any 2023, l’Ajuntament de Das ha pogut destinar 8.420,39€ concedits en la subvenció per a actuacions municipals per nevades, de la Diputació de Girona, en reparació de maquinaria, adquisició de carburant i adquisició de potassa i anticongelant.

Gràcies a les subvencions del Fons de Cooperació Econòmic i Cultural, per import de 33.814,70€, i del Fons econòmic extraordinari, per import de 20.718,37€, de la Diputació de Girona per l’any 2022, l’Ajuntament de Das ha pogut finalitzar les obres exteriors del local social.

Gràcies a les subvencions del Fons de Cooperació Econòmic i Cultural, de la Diputació de Girona per l’any 2023, s’han rebut, 5.967,30 euros per a sufragar les despeses de la festa major; 1.100 euros per actuacions de millora en els camins rurals de Das; 647,88 euros pel leasing de la impressora multifunció de les oficines municipals. 10.000,00 euros, per l’intent d’estabilització de la plaça de secretaria-intervenció.

2022

L’Ajuntament de Das ha pogut dotar la pick-up municipal d’una pala llevaneus i un salador, gràcies a la subvenció per a nevades per l’any 2022, per import de 18.506,95 €

2021

Gràcies a la Diputació de Girona, i a les subvencions per actuacions municipals per a nevades per l’any 2021, l’ajuntament de Das ha pogut adquirir i instal·lar una sitja de sal per import de 28.875,50 euros, dels quals la Diputació a subvencionat el 95% (27.096,70 euros).

dipugi1