Aprofitament veïnal de llenya

S’informe als veïns del municipi que al costat del dipòsit de la Font Seca trobaran troncs ja preparats per a fer llenya per a ús veïnal particular.