Ple

El Ple està format pels següents membres:

  • Enric Laguarda Pons (Alcalde)
  • María Teresa García Casamitjana (Tinent d’alcalde)
  • Montserrat Romans Porcar
  • María Cristina Rotellà Lasheras
  • Agustí Tarrats Galan