Comissió Especial de Comptes

Enric Laguarda i Pons, Maria Teresa Garcia Casamitjana, Maria Cristina Rotellà Lasheras, Montserrat Romans Porcar, Pere Arderiu Arraut

Comissió Especial de Comptes (Presidida pel Sr. Alcalde)