Equip de Govern

Sr. Enric Laguarda Pons

  • Càrrec: Alcalde

Sra. Maria Teresa García Casamitjana

  • Càrrec: Tt Alcalde

Sra. Maria Cristina Rotellà Lasheras

  • Càrrec: Regidora

Sra. Montserrat Romans Porcar

  • Càrrec: Regidora