Seguretat i sanitat

Seguretat

Servei / Companyia

BOMBERS

EMERGÈNCIES

GUÀRDIA CIVIL (a Girona)

POLICIA MOSSOS D’ESQUADRA

POLICIA NACIONAL

PROTECCIÓ CIVIL

Telèfon

112

112

972 208 650

112

091

972 418 655


Sanitat

Servei / Companyia

CAP DE PUIGCERDÀ

CREU ROJA РUrg̬ncies

CREU ROJA – Informació

HOSPITAL DE CERDANYA

ICS – INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DISPENSARI MÈDIC
METGE DE GUÀRDIA: Araceli Món Carol

FARMÀCIA (més propera)
Plaça Santa Creu, s/n
17538 ALP

Telèfon

972 880 150

972 222 222

972 200 415

972 657 777

061

972 890 381

972 890 201


Altres

Servei / Companyia

INFORMACIÓ 24H CARRETERES

TARGETA AMERICAN EXPRESS

VISA, MASTERCARD, EUROCARD

XARXA 4B

Telèfon

972 200 131

915 720 320

915 196 000

902 114 400