Campanya de manteniment de ferms

Del 5 al 16 de juny, dins la campanya de manteniment de ferms, la Diputació de Girona iniciarà la rehabilitació superficial del ferm, amb dues capes de microaglomerat en fred (gruix total aproximat 1 cm) de la ctra. GI-400, de Masella a Alp, tram del trencant de Das a Alp, i de la ctra. GIP-4033 d’Alp a Prats, en aquest ordre.

Hi haurà trànsit alternatiu per als vehicles.

Posteriorment, es restituirà la senyalització horitzontal.